Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Everzwijnen in Vlaanderen, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform zoals hieronder beschreven.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Provincie Limburg - dienst milieu en klimaat - milieuenklimaat@limburg.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Belgische Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Verbeteringsplan

Er zijn momenteel geen wijzigingen gepland.

Deze verklaring is op 07/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/03/2024