Ga verder naar de inhoud

Everzwijnen in Vlaanderen

De aanwezigheid van everzwijnen in Vlaanderen is een verrijking voor onze biodiversiteit, maar zorgt ook voor uitdagingen. Hoe geven we onze natuur alle kansen, zonder te veel schade? Dat ontdek je op deze website. Leer alles over everzwijnen, het vermijden van overlast én de aanpak van de overheid. 

Dit moet je weten

Vlaamse everzwijnen gaan er spectaculair op vooruit. Jonge 'frislingen' ontdekken de wereld in hun streepjespyjama, terwijl de zeugen de groep of ‘rotte’ bewaken. De mannetjes of ‘keilers’ trekken er alleen opuit van zodra ze volwassen zijn. Kom alles te weten over de comeback van deze soort, hun favoriete snacks en dagelijkse gewoontes. 

Een everzwijn kan een gewicht hebben
tot 300 kg
55 km/h
is hoe snel everzwijnen kunnen lopen

Help, schade!

Everzwijnen verrijken de natuur, maar zorgen ook voor overlast en conflicten. Ze wroeten je tuin of akker om op zoek naar voedsel, steken zomaar de weg over en verspreiden soms ziektes. Gelukkig kan je veel schade voorkomen.  Dit moet je doen om schade te voorkomen! 

Recent

Dood of ziek everzwijn gevonden? Meld het meteen!

3 juli 2024
Recent werd er een everzwijn besmet met Afrikaanse Varkenspest (AVP) gevonden in Duitsland, op ongeveer 200 km van de Belgische grens. Natuur en Bos vraagt daarom om extra waakzaam te zijn voor dode of verzwakte everzwijnen. Bewaar afstand en raak…

'Ever-Uurtjes': terugkoppeling van de faunabeheerzone overleggen

26 juni 2024
In mei vonden de jaarlijkse faunabeheerzone overleggen plaats. Tijdens die overleggen werden de genomen maatregelen van het afgelopen jaar besproken, en de knelpunten en maatregelen voor het komende jaar overlopen. Vanuit de koepel bieden we jullie…

Diverse maatregelen

Everzwijnen zijn uiterst intelligent en passen zich snel aan, waardoor hun aantal voorlopig blijft groeien. Om schade te beperken en de populatie stabiel te houden is een combinatie van maatregelen nodig. Zoals faunabeheerzones, everzwijnbestendige afrasteringen en jacht op everzwijnen. 

Rol van de overheid

Het beheer van everzwijnen is complex. Het onderwerp ligt maatschappelijk gevoelig en er bestaat geen wonderoplossing. De overheid verzamelt objectieve cijfers, onderzoekt nieuwe ideeën en stimuleert overleg tussen betrokken partijen. Lees over de aanpak van de overheid in het everzwijnplan, en voor welke steun je bij de everzwijncoördinator en het REBO-team terechtkan.