Ga verder naar de inhoud

Beschikbare cijfers

Voor een goed onderbouwd beheer van everzwijnen is het actief monitoren van relevante gegevens cruciaal. Dit gebeurt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat data beheert, analyseert en ontsluit. 

Up-to-date cijfers omtrent afschot en schade zijn te vinden voor Vlaanderen, voor afzonderlijke provincies en zelfs individuele gemeenten. 

Wildbeheereenheden vinden hier ook hun eigen data terug, zodat zij hun beheer met wetenschappelijke data kunnen bijsturen

Dynamisch dashboard

Daarnaast ontwikkelde INBO een dynamisch dashboard, met alle beschikbare gegevens over het everzwijn in een bepaald gebied. De gebruiker kiest zelf welke indicatoren hij wil raadplegen om het beleid en de lokale werking te ondersteunen. 

 

Naast afschot en schade toont het dashboard ook indicatoren over het huidige en toekomstige verspreidingsgebied, de geleverde beheerinspanningen en het maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid en het beheer van everzwijnen.  

 

Let wel: het aantal everzwijnen in Vlaanderen is onbekend. Er zijn nog geen geschikte methoden om ze nauwkeurig te tellen op grote schaal. Wel bestaan er modellen om populatietrends te simuleren onder verschillende beheerscenario’s. Voor meer inzicht in de geografische spreiding vormen afschotcijfers de belangrijkste bron.

Beschikbare gegevens in jouw buurt zien?

Monitoren van schade

Schade door everzwijnen wordt opgevolgd via de vrijwillige melding van schadegevallen in het e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos, aangevuld met diverse externe databronnen (Wilder-app van Hubertus Vereniging Vlaanderen, gemeentelijke initiatieven, registratie verkeersslachtoffers...). 

 

Momenteel zijn de schademeldingen helaas te verspreid en te onvolledig om een accuraat gebiedsdekkend beeld te geven van de omvang, geografische spreiding en tendens van de problematiek. De cijfers bieden wel ondersteuning bij het detecteren en aanpakken van lokale probleemhaarden. 

 

Er bestaan geen nauwkeurige cijfers over het aantal, het type en de spreiding van preventieve maatregelen door verschillende stakeholdergroepen, noch van de tijdsbesteding voor populatiebeheer van jagers of faunabeheerders.