Ga verder naar de inhoud

Impact op tuin, veld en natuur

Everzwijnen zijn een verrijking van onze natuur. Ze zorgen echter ook soms voor overlast en schade. Gelukkig kan je heel wat doen om ze te slim af te zijn. 

Positieve impact

Everzwijnen zijn echte landschapsarchitecten. Door hun gewroet en gewoel beïnvloeden ze hun omgeving enorm. Buitenlandse studies geven ons een inkijk in een aantal mogelijke positieve effecten.

Tuinen

Welke schade kan een everzwijn veroorzaken aan je tuin? En welke tips helpen?

Stedelijke omgeving

Welke schade kan een everzwijn veroorzaken in stedelijke omgevingen? En wat kan je doen? 

Akkers

Wat maakt akkers zo aantrekkelijk voor everzwijnen? En vooral, wat kan je eraan doen? 

Natuurterreinen

Welke schade veroorzaken everzwijnen aan natuurterreinen? En hoe beperk je schade aan omliggende eigendommen tot een minimum? 

Ziektes

Everzwijnen dragen mogelijk ziekten die risicovol zijn voor mensen of (landbouw)dieren. Met deze tips vermijd je besmetting en verspreiding. 
Omheining voor everzwijnen

Afschermingen die het everzwijn kunnen tegenhouden

Tuinen, akkers en graslanden kunnen flink omgewroet worden wanneer een everzwijn op bezoek komt. Door preventieve maatregelen te nemen maak je je eigendom ontoegankelijk voor everzwijnen.

Iets melden?

Schademeldingen zijn van groot belang om een lokaal onderbouwde en doordachte everzwijnaanpak uit te werken. Ze geven aan waar de overlast het grootst is, en welke problemen eerst moeten aangepakt worden