Ga verder naar de inhoud

REBO

Zonder ingrijpen zou het verspreidingsgebied van het everzwijn elk jaar uitbreiden, ook in ongewenste richtingen. Daarom werd het REBO-team opgericht (REBO staat voor Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning), onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Het team heeft twee opdrachten: 

  •  ‘Early warning’: een lokaal meldingsnetwerk oprichten aan de randen van het huidige leefgebied. 

Het doel hiervan is om de nieuwe aanwezigheid van everzwijnen (op basis van zichtmeldingen, eventuele schade,...) zo snel mogelijk te herkennen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor alle stakeholders: gemeentes, terreinbeherende organisaties, landbouwers, jagers, burgers,...

 

  • 'Rapid response': ondersteuning geven bij everzwijnbeheer op het terrein om verdere verspreiding tegen te gaan. 

Dit is de logische vervolgstap, zodat lokale beheerders (jagers, terreineigenaars, omwonenden, landbouwers,...) zo snel mogelijk aan de slag kunnen om verdere verspreiding van everzwijnen en bijhorende schade te voorkomen. 

De ondersteuning bestaat voornamelijk uit het faciliteren, coördineren en opvolgen van acties die voortvloeien uit het meldingsnetwerk. 

Aanspreekpunt voor stakeholders

Aan de rand van het leefgebied heeft men doorgaans weinig voeling en ervaring met de problematiek rond everzwijnen, en is ondersteuning vanuit het REBO-team welkom. 

 

Het  team treedt op als contactpersoon voor belanghebbenden en brengt ze met elkaar in contact. Zo kan men samen passende maatregelen uitwerken waar iedereen zich in vindt. 

 

Lokale jagers kunnen bij het REBO-team terecht met vragen over everzwijnen. De REBO-aanpak is een uitgekiende preventiestrategie om in een vroeg stadium van verspreiding en schade in te grijpen om erger te voorkomen. Ook het afschot van grotere aantallen everzwijnen in de toekomst wordt op deze manier vermeden. 

Werkingsgebied

Waar de everzwijncoördinator zich vooral focust op problemen binnen het leefgebied van het everzwijn, richt het REBO-team zich op de randen van het leefgebied. 

Eerste keer te maken met everzwijnen?