Ga verder naar de inhoud
16 maart 2024

Symposium: everzwijnen in Vlaanderen

Het aantal everzwijnen in Vlaanderen groeit gestaag. Maar hoe geven we onze natuur alle kansen zonder ongewenste schade? Op 16 maart stelden experten de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek en beheer van everzwijnen voor. (Lees verder onder het programma)

 

Presentaties bekijken?

De everzwijncoördinator, Jolien Wevers, trapte de ochtend af met haar ervaringen van de afgelopen twee jaren. Haar ervaring leert dat er een duidelijk zichtbare impact is van everzwijnen, maar dat het conflict over everzwijnen nog te vaak niet benoemd wordt. Ze bracht er dan ook een duidelijke boodschap: in overleg blijven gaan met elkaar zodat er samen gewerkt kan worden aan een gedragen oplossing. 

Jim Casaer van het Instituut voor Natuur en Bos-onderzoek lichtte toe welk onderzoek er gebeurt om het everzwijnenbeheer en beleid te ondersteunen. Zo bestuderen ze onder andere de populatie via de afschotcijfers, door onderkaken en baarmoeders te verzamelen, maar ook het habitatgebruik van de dieren d.m.v. cameravallen, drones en telemetrie. Ook INBO geeft aandacht aan het maatschappelijke aspect van everzwijnbeheer via bevragingen over de houding van stakeholders en het brede publiek ten opzichte van het everzwijn en het beheer ervan. 

Veerle Versteirt van het Agentschap voor Natuur en Bos lichtte het draaiboek Afrikaanse Varkenspest toe. De maatregelen voor de verschillende dreigingsniveau's werden hierbij duidelijk besproken. Zo wordt bij code groen (huidige dreigingsniveau) enkel aan passieve bewaking gedaan. Bij code geel en oranje worden de maatregelen aangescherpt, en wordt er ook actieve bewaking gedaan. In het geval van code rood wordt er een crisiswerkgroep opgericht, en een uitroeiingsplan voorgelegd voor de ziekte in het besmette gebied.